Za zdravstvene delavce

Pred-bolnišnična urgentna služba (UMS)

Za področje učenja zgodnje obravnave kritično bolnega oz. hudo poškodovanega v pred-bolnišničnem okolju se bodo zaposleni usposabljali na naslednjih certificiranih tečajih:

Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Course)

International Trauma Life Support (ITLS) je neprofitna organizacija, katere cilj je preprečevanje oz. zmanjšanje smrtnosti in invalidnosti zaradi poškodb. S tem namenom po celem svetu izvaja usposabljanja, na katerih se naučimo kako k poškodovancu pravilno pristopiti, kako ga hitro in sistematično pregledati, primerno oskrbeti in transportirati v ustrezno zdravstveno ustanovo. Usposabljanja organizacije ITLS so torej usmerjene v pred-bolnišnično okolje.
Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju je namenjen zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom v predbolnišnični nujni medicinski pomoči.

Termini tečajev ITLS v okviru projekta:

 • ICZR Ig, 15. - 17. marec 2019
 • ICZR Sežana, 31. maj - 2. junij 2019
 • ICZR Ig, 11. - 13. oktober 2019
 • Pula, 25.-27.1.2019.
 • Pula, 14.-16.6.2019.

Izberi termin tečaja

Tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Course)

Tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju je namenjen voznikom reševalnih vozil, gasilcem, policistom, gorskim reševalcem

Termini tečajev ITLS v okviru projekta:

 • Pazin, 24. - 25. november 2018
 • ICZR Ig, 5. - 6. april 2019
 • ICZR Ig, 18. - 19. oktober 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj TPO-AED (Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja)

Tečaj Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja je namenjen zdravstvenim tehnikom, ne-zdravniškemu osebju, laični javnosti.

Termini tečajev EPALS v okviru projekta:

 • Potekajo dogovori z izvajalcem tečaja

Izberi termin tečaja

Tečaj ALS (Advanced Life Support)

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) je namenjen zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom, ki delajo na posebej zahtevnih oddelkih (urgentni centri, dejavnosti intenzivne nege in terapije ipd).
Tečaj poteka v obliki praktičnih delavnic veščin oskrbe dihalne poti, prepoznavanja srčnih ritmov, varne defibrilacije, osnovnega ABCDE pristopa. Vrhunec tečaja so simulacije scenarijev srčnega zastoja. Tečaj ponuja dodelan sistem razmišljanja in ukrepanja, ki tudi izkušenemu kliniku lahko služi kot primerno ogrodje.
Po uspešno opravljenem pisnem in praktičnem preizkusu znanja (oboje v slovenščini) prejme vsak tečajnik licenco ERC –a, ki je veljavna po vsej Evropi za dobo 3 let.

Termini tečaja ALS v okviru projekta:

 • Sežana, 1. - 3. februar 2019
 • Sežana, 27. - 29. september 2019
 • Sežana, 18. - 19. november 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj EPALS (European Pediatric Life Support)

Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) je namenjen zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom, ki se srečujejo s kritično bolnimi otroki in delajo na posebej zahtevnih otroških oddelkih (urgentni centri, oddelki otroške intenzivne nege in terapije ipd).
Na tečaju sta dve ključni predavanji, na katerih se obnovijo glavni poudarki prepoznave in oskrbe kritično bolnega otroka. Preostali čas je namenjen praktičnim veščinam in scenarijem. Začne se z oskrbo kritično bolnega otroka, pri katerem še ni prišlo do srčnega zastoja (predihavanje z masko in dihalnim balonom, oskrba dihalne poti, ukepi pri šokovnih stanjih in motnjah ritma, intraosalna pot, preprosti scenariji), nadaljuje se s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorje. Prvi dan se zaključi z oskrbo novorojenčka pri urgentnem porodu in kanilacijo popkovne vene. Drugi dan je namenjen oskrbi otroka v srčnem zastoju (algoritem srčnega zastoja, defibrilacija, kompleksni scenariji timskega dela).
V simuliranih scenarijih je podan temeljni pristop k kritično bolnemu in poškodovanemu otroku, prav tako pa se pri scenarijih srečamo z oživljanjem novorojenčka v porodni sobi. Na tečaju se tečajniki vadijo tudi v vlogi vodje in članov reanimacijskega tima.
Po uspešno opravljenem pisnem in praktičnem preizkusu znanja (oboje v slovenščini) prejme vsak tečajnik licenco ERC –a, ki je veljavna po vsej Evropi za dobo 3 let.

Termini tečajev EPALS v okviru projekta:

 • Ljubljana, 31.5.-1.6.2019

Izberi termin tečaja