Za zdravstvene delavce

Helikopterska nujna medicinska pomoč (HEMS)

Izvajanje helikopterskega prevoza zahteva usklajenost ekip, ki sodelujejo pri postavljanju indikacij, pripravi bolnika na transport in pri predaji bolnika ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP).

Pripravili in izvedli bomo interno usposabljanje vseh zaposlenih v partnerski mreži, ki so lahko vključeni v postopek prevoza življenjsko ogroženih bolnikov s helikopterjem, upoštevaje nov standardni operativni postopek, ki ga bo vsak partner pripravil za lastno institucijo in uskladil s partnerji v čezmejni mreži.

Zaradi bližine lokacije heliporta bo potrebno zaposlene usposobiti tudi iz varnega dela v bližini in znotraj heliporta. Usposabljanja zaposlenih bodo vključevala različne možne scenarije (npr. helikopterski prevoz novorojenčka, nosečnice, intubiranega bolnika, bolnika s poškodbo glave ipd).

Foto: Zdravko Primožic/FPA

Na sliki prilet helikopterja Slovenske vojske na Heliport SB Izola.