Za zdravstvene delavce

Bolnišnična urgentna medicinska služba (UMS)

Za poenotenje in dvig nivoja usposobljenosti zaposlenih v mreži UMS je predvidena udeležba zaposlenih na certificiranih tečajih.

Za področje učenja zgodnje obravnave kritično bolnega se bodo zaposleni usposabljali na naslednjih certificiranih tečajih:

Tečaj ALS (Advanced Life Support)

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) je namenjen zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom, ki delajo na posebej zahtevnih oddelkih (urgentni centri, dejavnosti intenzivne nege in terapije ipd).
Tečaj poteka v obliki praktičnih delavnic veščin oskrbe dihalne poti, prepoznavanja srčnih ritmov, varne defibrilacije, osnovnega ABCDE pristopa. Vrhunec tečaja so simulacije scenarijev srčnega zastoja. Tečaj ponuja dodelan sistem razmišljanja in ukrepanja, ki tudi izkušenemu kliniku lahko služi kot primerno ogrodje.
Po uspešno opravljenem pisnem in praktičnem preizkusu znanja (oboje v slovenščini) prejme vsak tečajnik licenco ERC –a, ki je veljavna po vsej Evropi za dobo 3 let.

Termini tečaja ALS v okviru projekta:

 • Sežana, 1. - 3. februar 2019
 • Sežana, 27. - 29. september 2019
 • Sežana, 18. - 19. november 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj EPALS (European Pediatric Life Support)

Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok Evropskega sveta za reanimacijo (ERC) je namenjen zdravnikom in diplomiranim zdravstvenikom, ki se srečujejo s kritično bolnimi otroki in delajo na posebej zahtevnih otroških oddelkih (urgentni centri, oddelki otroške intenzivne nege in terapije ipd).
Na tečaju sta dve ključni predavanji, na katerih se obnovijo glavni poudarki prepoznave in oskrbe kritično bolnega otroka. Preostali čas je namenjen praktičnim veščinam in scenarijem. Začne se z oskrbo kritično bolnega otroka, pri katerem še ni prišlo do srčnega zastoja (predihavanje z masko in dihalnim balonom, oskrba dihalne poti, ukepi pri šokovnih stanjih in motnjah ritma, intraosalna pot, preprosti scenariji), nadaljuje se s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorje. Prvi dan se zaključi z oskrbo novorojenčka pri urgentnem porodu in kanilacijo popkovne vene. Drugi dan je namenjen oskrbi otroka v srčnem zastoju (algoritem srčnega zastoja, defibrilacija, kompleksni scenariji timskega dela).
V simuliranih scenarijih je podan temeljni pristop k kritično bolnemu in poškodovanemu otroku, prav tako pa se pri scenarijih srečamo z oživljanjem novorojenčka v porodni sobi. Na tečaju se tečajniki vadijo tudi v vlogi vodje in članov reanimacijskega tima.
Po uspešno opravljenem pisnem in praktičnem preizkusu znanja (oboje v slovenščini) prejme vsak tečajnik licenco ERC –a, ki je veljavna po vsej Evropi za dobo 3 let.

Termini tečajev EPALS v okviru projekta:

 • Ljubljana, 31.5.-1.6.2019

Izberi termin tečaja

Tečaj APLS (Advanced Pediatric Life Support)

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok po licenci Skupine za dodatne postopke oživljanja iz Manchestra (Advanced Life Suppot Group iz Manchestra) je namenjen zdravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s kritično bolnim in poškodovanim otrokom, ter otrokom, dojenčkom in novorojenčkom v srčnem zastoju.
Vsebina tečaja : osnovna in poglobljena znanja in veščine temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja novorojenčkov, dojenčkov in otrok, znanja in veščine ki so potrebne pri oskrbi kritično bolnega in poškodovanega otroka in dojenčka.
Tečaj je sestavljen iz predavanj, v katerih se obnovijo glavni poudarki. Na delavnicah je dovolj časa namenjeno temeljnim postopkom oživljanja, nato pa se na tem gradi predihavanje z masko in dihalnim balonom, oskrbo dihalne poti, defibrilacijo, ukrepe pri motnjah ritma, oskrbo po oživljanju, alternativne intravenske pristope (intraosalna pot, kanilacija popkovne vene), osnove imobilizacije, itd. V simuliranih scenarijih je podan temeljni pristop k kritično bolnemu in poškodovanemu otroku. Na tečaju se tečajniki vadijo tudi v vlogi vodje in članov reanimacijskega tima.
Po uspešno opravljenem pisnem in praktičnem preizkusu znanja prejme vsak tečajnik licenco ALSG , ki je veljavna po vsej Evropi za dobo 5 let.

Termini tečaja APLS v okviru projekta:

 • Ljubljana, 30. 11. - 1. 12. 2018

Izberi termin tečaja

Tečaj TPO-AED (Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja)

Tečaj Temeljni postopki oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja je namenjen zdravstvenim tehnikom, ne-zdravniškemu osebju, laični javnosti.

Termini tečajev EPALS v okviru projekta:

 • Ljubljana 31.5.-1.6.2019

Izberi termin tečaja

Za področje učenja zgodnje obravnave hudo poškodovanega bo zaposlenim omogočena udeležba na naslednjih tečajih:

Tečaj ETC (European trauma course – team approach)

Evropski travma tečaj – timski pristop je primarno namenjen bolnišničnim zdravnikom različnih specialnosti, ki sodelujejo v urgentnem timu.

Glavni poudarek tečaja ETC ni samo klinična obravnava poškodovanca, temveč tudi osnovne veščine kot so komunikacija, ugotavljanje prioritet pri oskrbi, odločanje o ukrepih, vodenje tima in kako biti uspešen član tima. Gre za horizontalni pristop k poškodovancu, kjer se osnovni življenjski sistemi (dihalna pot, dihanje in cirkulacija) pregledujejo in oskrbujejo simultano.

Tečaj poteka predvsem v obliki delavnic, na katerih se s simulacijami scenarijev obdelajo vsa življenje ogrožujoča stanja. Veščine, ki so potrebne za oskrbo pacienta, so obdelane v sklopu scenarijev.

Po opravljenem praktičnem preizkusu znanja prejme vsak tečajnik licenco ETC –a, ki je veljavna po vsej Evropi za dobo 5 let.

Termini tečaja ETC v okviru projekta:

 • Sežana, 18. - 20. januar 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj ATLS - osnovni (Advanced Trauma Life Support Provider Course)

Termini tečaja ATLS Provider course v okviru projekta:

 • FVZ Izola, 31. januar - 2. februar 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj ATLS - obnovitveni (Advanced Trauma Life Support Refresher Course)

Termini tečaja ATLS Refresher course v okviru projekta:

 • SB Izola, 3. februar 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj ATCN (Advanced Trauma Course for Nurses)

Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca (tečaj ATCN) je namenjen diplomiranim  zdravstvenikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje in praktične veščine pri oskrbi življenjsko ogroženega poškodovanca.

Tečaj ATCN je razdeljen na teoretični in praktični del. Slednji obsega praktične vaje posegov  in  postopkov, ki neposredno rešujejo življenje hudo poškodovanega Tečajniki intenzivno rešujejo primere poškodovancev na osnovi realnih situacij od začetne do končne oskrbe oz. premestitve.

Termini tečaja ATCN v okviru projekta:

 • FVZ Izola, 31. januar - 2. februar 2019

Izberi termin tečaja

Za področje učenja zgodnje diagnostike hudo poškodovanega in/ali kritično bolnega bo zaposlenim omogočena udeležba na:

Tečaj urgentne ultrazvočne preiskave združenja WINFOCUS

Termini tečaja urgentne ultrazvočne preiskave združenja WINFOCUS v okviru projekta:

 • SB Izola, 17. november 2018
 • Pazin, 10. - 11. december 2018
 • SB Izola, 9. marec 2019
 • SB Izola 9. september 2019

Izberi termin tečaja

Za področje učenja ukrepanja ob masovnih nesrečah se bodo zdravstveni delavci lahko udeležili naslednjih formiranih tečajev:

Tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah (MRMI Course)

Termin tečaja MRMI v okviru projekta:

 • Novo mesto, 24. - 26. januar 2019

Izberi termin tečaja

Tečaj ukrepov zdravstva v primeru kemijskih nesreč

Tečaj ukrepov zdravstva v primeru kemijskih nesreč:

 • Novo mesto, 14. - 16. marec 2019

Izberi termin tečaja