Za zdravstvene delavce

Izvajanje urgentne medicinske službe zahteva poenoteno usposobljenost vpletenih zdravstvenih delavcev in sicer v spretnostih, ki so ključne za zgodnje ukrepanje ob življenjski ogroženosti. Zaradi svoje uporabljivosti v različnih zdravstvenih sistemih so te spretnosti / znanja zajeta v formirane tečaje, ki jih pripravljajo in certificirajo velika strokovna združenja s področja zgodnje oskrbe življenjsko ogroženih. Ti tečaji vodijo k poenotenju pristopa k življenjsko ogroženemu med vsemi usposobljenimi - enako obravnavo in enako razumevanje potrebnih postopkov na terenu, pred in med premestitvijo ali napotitvijo na nadaljnje zdravljenje. Pri certificiranih tečajih so vnaprej znani minimalni standardi usposobljenosti. Iz navedenih razlogov bo udeležba zdravstvenih delavcev na certificiranih tečajih glavno vodilo projekta.

Zaposleni se bodo usposabljali na tečajih Evropskega sveta za reanimacijo (ERC), npr.

  • Tečaj dodatnih postopkov oživljanja (ALS Course),
  • Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok (EPALS Course).

Za področje učenja zgodnje obravnave hudo poškodovanega bo zaposlenim omogočena udeležba na tečajih Ameriškega združenja kirurgov, Združenja Evropskega travma tečaja, ameriškega Združenja diplomiranih sester v travmatologij (Society of Trauma Nurses), Ameriškega združenja urgentnih zdravnikov:

  • Tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanega (ATLS Provider Course),
  • Obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanega (ATLS Refresher Course),
  • Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca (ATCN Course),
  • Evropski travma tečaj – timski pristop (ETC),
  • Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Course) in
  • Tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Course).

Za področje učenja zgodnje diagnostike s pomočjo ultrazvočne preiskave se bodo zdravniki udeležili certificiranih tečajev urgentne ultrazvočne preiskave združenja WINFOCUS (The World Interactive Network Focused On Critical UltraSound), za področje ukrepanja ob masovnih nesreč pa formiranih tečajev: Tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah (MRMI Course) in Tečaj ukrepov ob kemijskih nesrečah.