O projektu

Koordinirano usposabljanje na področju urgentne medicine

Ozadje

Za zagotovitev optimalne urgentne medicinske službe za življenjsko ogrožene bolnike na čezmejnem območju ni dovolj le implementacija novega protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov, temveč je ključna tudi poenotena in izboljšana usposobljenost zaposlenih v urgentni medicinski službi.

Načrtujemo in pričakujemo, da se bo vsaj 325 oseb, zaposlenih v čezmejnih zdravstvenih institucijah, usposobilo na enakih, certificiranih tečajih zgodnje oskrbe življenjsko ogroženih bolnikov. Izboljšane ter poenotene spretnosti in kompetence zaposlenih za nujno zdravstveno oskrbo življenjsko ogroženih prebivalcev na čezmejnem območju bodo zagotovilo, da se bo v okviru projekta poenotila praksa oskrbe ter dosežena bo optimizacija obvladovanja določenih vrst življenje ogrožajočih stanj.