O projektu

Čezmejna storitev urgentne medicinske službe

Ozadje

Med Splošno bolnišnico Izola (SI) in Zavodom za hitno medicinu Istarske županije (HR) ni dogovora o tem, katere življenjsko ogrožene bolnike z vidika nujnih zdravstvenih stanj in/ali transportnih časov pripeljati v Splošno bolnišnico Izola. Bodisi za izvedbo nujne diagnostike, za zdravljenje in/ali nadaljnji helikopterski prevoz. Na terenu je odločitev prepuščena presoji urgentnega zdravnika Zavoda za hitno medicinu Istarske županije, ki poskuša v danih okoliščinah narediti optimum za danega bolnika. Prihod življenjsko ogroženega bolnika v Splošno bolnišnico Izola je največkrat nenapovedan. Nujnega prevoza življenjsko ogroženega s helikopterjem na predmetnem čezmejnem območju ni mogoče izvesti v zgodnjih jutranjih/poznih večernih urah, v zimskem času celo med 16. in 8. uro zjutraj, saj je takrat obmejno letališče zaprto; obstoječa površina, ki jo Splošna bolnišnica Izola uporablja za pristajanje helikopterjev, je objektivno neprimerna (brez osvetlitve, do nje je potreben prevoz z reševalnim vozilom). Na hrvaški strani heliporta nimajo, primanjkuje jim reševalnih vozil za nujne reševalne prevoze, kar pride do izraza v turistični sezoni, ko v hrvaški Istri za krajši čas mesečno v povprečju biva ca 600.000 ljudi več kot izven turistične sezone (povprečno ca 4 milijoni nočitev mesečno).

CILJ: razvoj novega, skupnega protokola čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov v partnerski mreži, ki bo vpeljan v redni delovni proces projektnih partnerjev.