O projektu

PROJEKT

Čezmejno območje Istarske županije in Obalno-kraške regije predstavlja izvajalcem urgentne medicinske službe izziv, kako zagotoviti kvalitetno in hitro storitev urgentne medicinske službe za vse prebivalce in obiskovalce čezmejnega območja. Sodelovanja med zdravstvenimi inštitucijami s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju žal ni. Potencial za institucionalno čezmejno sodelovanje na področju urgentne medicinske službe je neizkoriščen, zato je glavni skupni cilj projekta EMERGENCY EuroRegion vzpostavitev trajne mreže ključnih zdravstvenih institucij s področja urgentne medicinske službe na čezmejnem območju. Mrežo urgentnih medicinskih služb na čezmejnem območju bodo sestavljali Splošna bolnišnica Izola (vodilni partner), Zavod za hitno medicinu Istarske županije, Opća bolnica Pula in Reševalna služba slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola, ki so hkrati tudi projektni partnerji.


Projekt »CELOVIT PRISTOP K IZBOLJŠANJU URGENTNE MEDICINSKE SLUŽBE NA ČEZMEJNEM OBMOČJU« z akronimom EMERGENCY EuroRegion, ki ga je Splošna bolnišnica Izola v sodelovanju s projektnimi partnerji in pridruženimi partnerji pripravila jeseni 2017, je bil odobren za sofinanciranje v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020. Dvoletni projekt je s projektnimi aktivnostmi pričel 1. september 2018. V vlogi pridruženih partnerjev na projektu sodelujejo še Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper – Capodistria, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Područna služba Pazin, Grad Umag – Citta di Umago, in Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.

Celokupni maksimalno upravičen budget projekta EMERGENCY EuroRegion znaša 938.486,76 EUR, od tega 85% sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 15% predstavljajo lastna sredstva partnerskih inštitucij.

Dva specifična cilja projekta:

  1. Skupni protokol čezmejnega prevoza življenjsko ogroženih bolnikov v partnerski mreži (beri več)
  2. izboljšana in poenotena usposobljenost zaposlenih v mreži urgentnih medicinskih služb, potrebna za zgodnje ukrepanje ob življenjski ogroženosti bolnika (beri več)