Novice

Tečaj dodatnih postopkov oživljanja ( Advanced life support") - ALS v Splošni bolnišnici Izola

Med petkom 10.7. in nedeljo 12.7.2020 je v prostorih Splošne bolnišnice Izola potekal Tečaj dodatnih postopkov oživljanja Evropskega sveta za reanimacijo (ang. Advanced Life Support (ALS) Course ERC).

Tečajniki so se skozi predavanja, predvsem pa praktične delavnice, naučili osnovnega znanja in veščin, ki so potrebne pri oskrbi odraslega bolnika v srčnem zastoju, srčnem zastoju v posebnih okoliščinah ter stanjih tik pred nastankom srčnega zastoja.

 Tečaj je uspešno opravilo 6 zdravstvenih delavcev SB Izola, katerim je bila udeležba omogočena s sredstvi čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

 Tečaj so vodili in izvedli certificirani inštruktorji Slovenskega združenja za urgentno medicino. 

Ekipi inštruktorjev se zahvaljujemo za strokovno izpeljan tečaj!

 Poskrbljeno je bilo, da je tečaj potekal v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.