Novice

Izvedba tečaja Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja, 2. termin

Srčni zastoj pomeni nepričakovano prenehanje bitja srca. Zaradi različnih vzrokov, največkrat zaradi nepravilnega ritma srca, pride do prenehanja delovanja srca. Prekinjen je dovod kisika organom, v prvi vrsti možganom. Možgani so na pomanjkanje kisika in glukoze zelo občutljivi. Že po približno petih minutah pride do nepopravljivih nevroloških poškodb. Zato je takojšnje ukrepanje bistveno za preživetje in nevrološko okrevanje!

 Letno doživi v Sloveniji srčni zastoj okoli 1.700 ljudi, veliko jih zaradi tega umre, saj je pomoč zaradi objektivnih razlogov velikokrat prepozna. Najhitreje lahko takim ljudem pomagajo očividci, ki pa zaradi strahu in neznanja k reševanju ne pristopijo. Prisotna je bojazen, da človeka, ki sicer potrebuje takojšnjo pomoč, ne bi fizično poškodovali.

Hitra in pravilna pomoč je edina možna rešitev, zato je res pomembno, da na tem področju izobrazimo oz. usposobimo velik odstotek prebivalstva. Tako bodo očividci – prvi posredovalci - v prvi vrsti izgubili strah pred oživljanjem in uporabo defibrilatorja ter po ocenah rešili nekaj sto življenj letno!

V ta namen veliko evropskih držav uvršča učenje veščin oživljanja že v osnovne šole. Pri nas se z učenjem oživljanja srečamo pri opravljanju vozniškega izpita, kasneje pa ne več. Zato se zadnja leta vse več pozornosti polaga organizaciji tečajev oživljanja za laike, ki naj bi osvežili znanje in odpravili strah pred uporabo avtomatskega defibrilatorja, krajše AED. Kratica AED je mednarodno uveljavljena oznaka za avtomatski eksterni (zunanji) defibrilator. Z uporabo defibrilatorja se bistveno poveča možnost preživetja po srčnem zastoju.

V skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami zdaj pri oživljanju ni več potrebno tako imenovano dihanje usta na usta (umetni vpihi). Zadostuje že ritmično pritiskanje na prsni koš pet do šest centimetrov globoko – v tem času pa lahko drugi očividec prinese najbližji avtomatski defibrilator, ki omogoča najučinkovitejše ukrepanje.

 

Nahajališča avtomatskih defibrilatorjev (AED-jev) so objavljena na spletni strani Rdečega križa Slovenije in Avto-moto zveze Slovenije (AMZS), večinoma se nahajajo v vseh večjih nakupovalnih centrih, lekarnah...

Kaj je ključno?

  1. Prepoznati znake srčnega zastoja in poklicati 112!
  2. Začeti z zunanjo masažo srca.
  3. Čimprej uporabiti avtomatski defibrilator – AED.

Človek, ki mu je zastalo srce, se zgrudi, ne diha, je neodziven, lahko ima krče ali hlasta za zrakom.

 

Ker je v interesu projektne skupine EMERGENCY EuroRegion, da se širša zainteresirana javnost seznani s postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja smo v ponedeljek, 17.2.2020 smo v Splošni bolnišnici Izola izvedli tečaj Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (TPO-AED oz. ang. BLSD) za LAIKE. V okviru čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška so ga izvedli izkušeni inštruktorji Splošne bolnišnice Izola, udeležilo se ga je 17 udeležencev in udeleženk.  

 

 projektna skupina EMERGENCY EuroRegion, Splošna bolnišnica Izola