Novice

Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok - EPALS

V okviru čezmejnega projekta EMERGENCY EuroRegion je med 4. in 5. oktobrom 2019 potekal Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok (European Paediatric Advanced Life Support) -  EPALS. Tečaj je bil izveden v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS v Sežani. Tečaja se je udeležilo 5 zdravnikov in zdravnic iz SB Izola.

Udeleženci in udeleženke so pridobili osnovna znanja in veščine temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja novorojenčkov, dojenčkov in otrok ter znanja in veščine, ki so potrebne pri oskrbi kritično bolnega in poškodovanega otroka in dojenčka. Tečaj je potekal v obliki simuliranih scenarijev, pri katerih je bil podan temeljni pristop k kritično bolnemu in poškodovanemu otroku, prav tako pa se tečajniki pri scenarijih srečali z oživljanjem novorojenčka v porodni sobi. Na tečaju so se tečajniki preizkusili tudi v vlogi vodje in članov reanimacijskega tima.

Čestitke vsem, ki so uspešno opravili tečaj!