Novice

Pričetek izvajanja pilotnih (DEMO) aktivnosti »PREDLOGA PROTOKOLA ČEZMEJNEGA PREVOZA ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH BOLNIKOV V PARTNERSKI MREŽI«.

V mesecu juliju  2019 je projektno partnerstvo EMERGENCY EuroRegion pričelo s pilotnimi (DEMO) aktivnostmi izvajanja »PREDLOGA PROTOKOLA ČEZMEJNEGA PREVOZA ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH BOLNIKOV V PARTNERSKI MREŽI«.