I partner

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA (vodilni partner)
Splošna bolnišnica Izola spada med srednje velike slovenske bolnišnice. Deluje v javnem in splošno koristnem interesu. V Obalno-kraški in Primorsko-notranjski regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Izvaja ambulantno in bolnišnično obravnavo bolnikov za prebivalce devetih občin (gravitacijsko območje cca 140.000 ljudi).

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE (projektni partner št. 3 – PP3)
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je začel delovati v letu 2011. Glavna dejavnost zavoda je izvajanje ukrepov iz urgentne medicine v okrožju, reševanje stanj, ki neposredno ogrožajo človekovo življenje in močno škoduje zdravju. Zavod izvaja zavezujoče standarde operativnih postopkov, delovnih protokolov in algoritmov za ukrepanje v nujni medicini. Ima veljavne standardi opreme, vozil, njihove celostne podobe in osebja nujnih zdravstvenih storitev v skladu s standardi sodobne urgentne medicine. Zagotavlja tudi izobraževanje nujnega medicinskega osebja, drugih zdravstvenih delavcev in državljanov Istrske županije.

OPĆA BOLNICA PULA (projektni partner št. 2 – PP2)
Opća bolnica Pula je osrednja in največja istrska zdravstvena ustanova. Ima več kot 1200 zaposlenih. Gravitira več kot 160.000 ljudi. Letno se izvede okoli 8.000 kirurških posegov; hospitaliziranih je ca 20.000 bolnikov / leto iz vseh istrskih okrožij.

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA (projektni partner št. 4 – PP4)
Zdravstveni dom Izola (ZD Izola) je izvajalec nujnih in nenujnih zdravstvenih reševalnih prevozov, večinoma v Obalno-kraški regiji ter nosilec dispečerske službe v regiji. ZD Izola izvaja tako primarne kot sekundarne zdravstvene prevoze bolnikov. Kot tak je zavod neposredno vključen v zdravstveno obravnavo bolnikov na terenu. Občasno opravlja prevoze bolnikov, ki vključujejo sodelovanje z reševalnimi enotami iz sosednjih držav (Italija, Hrvaška). Uresničuje temeljno poslanstvo, ki si prizadeva za nudenje čim boljše zdravstvene oskrbe občanom in občankam v primeru poškodb in bolezni. Med prioritete zdravstvene ustanove spadajo tudi izvajanje učinkovite nujne medicinske pomoči, omogočanje zdravstvene oskrbe na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo. Poleg tega je velik poudarek na kontinuiranem strokovnem izobraževanju in uvajanju novih doktrin prakso.