Za zdravstvene delavce

Helikopterska nujna medicinska pomoč (HEMS)

Provedba helikopterskog prijevoza zahtijeva koordinaciju timova koji su uključeni u postavljanju indikacija, pripremu pacijenta za prijevoz i predaju pacijenta timu helikopterske hitne medicinske pomoći (HHMP).

Pripremit i provesti ćemo interno osposobljavanje svih zaposlenika partnerske mreže koji mogu biti uključeni u postupak prijevoza životno ugroženih pacijenata helikopterom, uzimajući u obzir novi standardni operativni postupak. Ovaj će biti pripremljen od svakog partnera za vlastitu instituciju i također će biti koordiniran s partnerima u prekograničnoj mreži.

Zbog položaja helidroma, zaposlenici  također trebaju biti osposobljeni za siguran rad u blizini i na helidromu. Osposobljavanja osoblja uključuje različite moguće scenarije (npr. helikopterski prijevoz novorođenčeta, trudnica, intubiranog pacijenta, pacijenta s ozljedu glave, itd.).

Na slici je prizemljenje helikoptera Slovenske vojske na Helidromu SB Izola.

Foto: Zdravko Primožic/FPA