Za zdravstvene delavce

Bolnišnična urgentna medicinska služba (UMS)

Za unifikaciju i podizanje razine osposobljenosti zaposlenih u HMS-u na prekograničnom

području, predviđeno je učešće na certificiranim tečajima.

Za područje učenja hitne medicinske skrbi, zaposlenici će se obučavati na sljedećim certificiranim tečajevima:

Tečaj ALS (Advanced Life Support)

Tečaj naprednih postupaka oživljavanja Europskog vijeća za reanimaciju (ERC) namijenjen je liječnicima i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima, koji rade u posebno zahtjevnim odjelima (centri za hitnu pomoć, intenzivna njega i terapija itd.) i izvanbolničkoj hitnoj medicisnkoj službi. Tečaj se odvija u obliku praktičnih radionica o vještinama opskrbe dišnih puteva, prepoznavanju srčanih ritmova, sigurnoj defibrilaciji, osnovnom ABCDE pristupu. Vrhunac tečaja su simulacije scenarija zastoja srca. Tečaj pruža cjelovit sustav razmišljanja i djelovanja, koji može i iskusnom kliničaru poslužiti kao odgovarajuća osnova.

Nakon uspješno položenog testa pisanog i praktičnog znanja (na slovenskom / hrvatskom jeziku), svaki polaznik tečaja primi ERC licencu koja vrijedi u cijeloj Europi za razdoblje od 3 godine.

Termini tečaja ALS u okviru projekta:

 • Sežana, 1. - 3. veljače 2019
 • Bovec, 12. - 14. travnja 2019
 • Rijeka, 5. - 7. srpnja 2019
 • Sežana, 27. - 29. rujna 2019. godine
 • Sežana, 18. - 19. studenoga 2019

Biraj termin tečaja

Tečaj EPALS (European Pediatric Life Support)

Europski tečaj naprednih postupaka oživljavanja djece od Europskog vijeća za reanimaciju (ERC) namijenjen je liječnicima i diplomiranim medicinskim sestrama/diplomiranim medicinskim tehničarima koji se suočavaju sa kritično bolesnom djecom i rade na posebno zahtjevnim dječjim odjelima (hitni centri, odjeli za intenzivnu njegu i terapiju, itd.) i u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

 Na tečaju se održavaju dva ključna predavanja na kojima je glavni cilj dat na identifikaciju i brigu o kritično bolesnom djetetu. Preostalo vrijeme posvećeno je praktičnim vještinama i scenarijima. Počinje s brigom za kritično bolesnog novorođenčeta, koje nije imalo srčani zastoj (predisavanje sa maskom i dišnim balonom, respiratorna njega, koraci u uvjetima šoka i poremećaja ritma, intraosalni put, jednostavni scenariji), nastavlja se s osnovnim postupcima za revitalizaciju i korištenje automatskih vanjskih defibrilatora. Prvi dan završava njegom novorođenčeta u hitnoj dostavi i kanilaciji pupčane vene. Drugi dan namijenjen je brizi o djetetu kod zatajenja srca (algoritam zatajenja srca, defibrilacija, složeni scenariji timskog rada).

U simuliranim scenarijima osnovni pristup se daje kritično bolesnom i ozlijeđenom djetetu, a u scenariju se susrećemo s oživljavanjem novorođenčeta u sobi za porođaj. Tečaj također podučava sudionike u ulozi voditelja i članova reanimacijskog tima.

Nakon uspješno položenog testa pisanog i praktičnog znanja (na slovenskom jeziku), svaki polaznik tečaja primi ERC licenciju koja vrijedi u cijeloj Europi u razdoblju od 3 godine.

Termini tečajev EPALS u okviru projekta:

 • Ljubljana, 31. svibnja - 1. lipnja 2019

Biraj termin tečaja

Tečaj APLS (Advanced Pediatric Life Support)

Tečaj naprednih postupaka oživljavanja prema licenci grupe Advanced Life Support iz Manchestera, namijenjen je liječnicima koji rade s kritično bolesnom i ozlijeđenom djecom, kao i djecom, dojenčadi i novorođenčadi kod zatajenja srca.

Sadržaj predmeta: temeljna i temeljita znanja i vještine u osnovnim i dodatnim postupcima oporavka novorođenčadi, dojenčadi i djece, znanja i vještine potrebne za njegu kritično bolesnog i ozlijeđenog djeteta.

 Tečaj se sastoji od predavanja u kojima se obnavljaju glavni ciljevi. Na radionicama se dovoljno vremena posvećuje temeljnim postupcima oživljavanja, a zatim na tome gradi predisavanje sa maskom i dišnim balonom, opskrbu dišnih puteva, defibrilaciju, mjere kod poremećaja ritma, opskrbu posle reanimacije, alternativne intravenske pristupe (intraosalni put, kanuliranje umbilikalne vene) osnove imobilizacije, itd. U simuliranim scenarijima podat je temeljni pristup kritično bolesnom i ozlijeđenom djetetu. Tečaj također podučava sudionike u ulozi voditelja i članova reanimacijskog tima.

Nakon uspješno položenog pisanog i praktičkog testa, svaki polaznik dobiva licenciju APLS koja vrijedi u cijeloj Europi za razdoblje od 5 godina.

Termini tečaja APLS u okviru projekta:

 • Ljubljana, 30. studenoga - 1. prosinca 2018

Biraj termin tečaja

Tečaj TPO-AED (Osnovni postupci oživljavanja pomoću automatskog vanjskog defibrilatora)

Tečaj Osnovni postupci oživljavanja pomoću automatskog vanjskog defibrilatora namijenjen je medicinskim sestrama/ zdravstvenim tehničarima, nemedicinskom osoblju, vozačima HMS, laicima.

Termini tečajev TPO- AED u okviru projekta:

 • Postoje dogovori s pružateljem tečaja

Biraj termin tečaja

Na području učenja ranog liječenja teško ozlijeđenih osoba bit će dopušteno sudjelovanje zaposlenih na sljedećim tečajevima:

Tečaj ETC (European trauma course – team approach)

Europski tečaj traume - timski pristup prvenstveno je usmjeren na specijaliste u bolnicama koje sudjeluju u urgentnom timu.

Glavni fokus ETC tečaja nije samo kliničko liječenje ozlijeđene osobe, već i osnovne vještine, kao što je komunikacija, utvrđivanje prioriteta u opskrbi, odlučivanje o mjerama, upravljanje grupom i kako biti uspješan član tima. Radi se o horizontalnom pristupu ozlijeđenoj osobi, pri čemu se istodobno ispituju i opskrbljuju osnovni životni sustavi (respiratorni trakt, disanje i cirkulacija).

Tečaj se odvija prvenstveno u obliku radionica, gdje scenariji simuliraju procese koji ugrožavaju život sve vrijeme. Vještine potrebne za brigu o pacijentu obrađuju se kao dio scenarija.

Nakon položenog praktičnog ispita, svaki polaznik tečaja primi ETC licenciju, koja vrijedi u cijeloj Europi za razdoblje od 5 godina.

Termini tečaja ETC u okviru projekta:

 • Sežana, 18-20. Siječnja 2019

Biraj termin tečaja

Tečaj ATLS - osnovni (Advanced Trauma Life Support Provider Course)

Termini osnovnog ATLS tečaja u sklopu projekta:

- Fakulteta za vede o zdravju Izola, 31. siječnja - 2. veljače 2019

Biraj termin tečaja

Tečaj ATLS - napredni (Advanced Trauma Life Support Refresher Course)

Termini tečaja ATLS Refresher course v okviru projekta:

 • Splošna bolnišnica Izola, 3. veljače 2019

Biraj termin tečaja

Tečaj ATCN (Advanced Trauma Course for Nurses)

Tečaj naprednih postupaka za zdravstvenu njegu i rukovanje ugroženim osobama sa ozljedama (tečaj ATCN) namijenjen je diplomiranim medicinskim sestrama/diplomiranim medicinskim tehničarima, koji žele unaprijediti svoja znanja i praktičke vještine kod opskrbe životno ugroženih povrijeđenih.

Tečaj ATCN podijeljen je na teoretski i praktični dio. Potonji uključuje praktičke vježbe intervencija i postupaka, koji izravno spašavaju život teško ozlijeđenih osoba na temelju stvarnih situacija od početne do završne njege, odnosno premještaja povrijeđenog.

Termini tečaja ATCN u okviru projekta:

 • Fakulteta za vede o zdravju Izola, 31. siječnja - 2. veljače 2019

Biraj termin tečaja

Za područje rane dijagnoze teže ozlijeđenih i / ili kritično bolesnih, zaposleni moći će sudjelovati u:

Tečaj  urgentne ultrazvučne pretrage udruženja WINFOCUS

Termini WINFOCUS tečaja hitne ultrazvučne pretrage u sklopu projekta:

 • Splošna bolnišnica Izola, 17. studenog 2018
 • Pazin, 10. - 11. prosinca 2018. godine
 • Splošna bolnišnica Izola, 9. ožujka 2019
 • Splošna bolnišnica Izola, 14. rujna 2019

Biraj termin tečaja

Za područje velikih nesreća zdravstveni radnici sudjelovat će u dva pripremljena tečaja:

Tečaj zdravstvenih mjera u slučaju velikih nesreća (MRMI Course) 

Termin tečaja MRMI u okviru projekta:

 • Novo mesto, 24. - 26. siječnja 2019

Biraj termin tečaja

Tečaj mjera u slučaju kemijskih nesreća (područje bolničkog HMS-a) 

Termini Tečaja mjera u slučaju kemijskih nesreća:

 • Novo mesto, 14. - 16. ožujka 2019. godine

Izberi termin tečaja