Za zdravstvene delavce

Izvođenje hitne medicinske pomoći zahtijeva jedinstvenu obuku zdravstvenih stručnjaka, koji su obučeni u vještinama ključnima za rano djelovanje u slučaju za život opasne situacije. Zbog njihove korisnosti u raznim zdravstvenim sustavima, ove vještine / znanja zahvaćena su standardiziranim tečajevima, koje pripremaju i certificiraju velika stručna udruženja sa područja rane opskrbe za životno ugrožene. Ovi tečajevi dovode do jednoobraznog pristupa životno ugroženome kod svih polaznika - jednakog tretmana i jednakog razumijevanja potrebnih postupaka na terenu, prije i tijekom premještaja ili upućivanja na daljnje liječenje. Na certificiranim tečajevima unaprijed su poznati minimalni standardi osposobljenosti. Iz tih razloga, sudjelovanje zdravstvenih stručnjaka na tim tečajevima bit će osnovno pravilo projekta.

Zaposleni će biti obučeni na tečajevima Europskog savjeta za reanimaciju (ERC), na primjer:

  • Tečaj naprednih postupaka oživljavanja (ALS tečaj)
  • Europski tečaj naprednih postupaka oživljavanja djece (tečaj EPALS).

Za područje učenja rane pomoći ozbiljno ozlijeđenih, zaposlenima će biti omogućeno pohađanje tečajeva Američkog udruženja kirurga, Udruženja Europskoj tečaja za ozljede, (Advanced Trauma Nursing Course) - za zdravstvene tehničare i diplomirane medicinske sestre)

Američka udruga urgentnih liječnika:

  • Tečaj naprednih postupaka za liječenje ozbiljno ozlijeđenih (tečaj ATLS Provider Course),
  • Tečaj obnove naprednih postupaka za ozbiljno ozlijeđene (ATLS Refresher Course)
  • Tečaj naprednih postupaka za njegu kada se radi o ugroženom oštećeniku (tečaj ATCN),
  • Europski tečaj za ozlijede - timski pristup (ETC),
  • Tečaj naprednih postupaka za liječenje ozlijeđenih u izvanbolničkoj sredini (ITLS Advanced Course) i
  • Tečaj osnovnih postupaka za liječenje ozlijeđenih u izvanbolničkoj sredini (ITLS Basic Course).

 Za područje učenja rane dijagnostike pomoću brzog orjentacijskog pregleda ultrazvukom,  liječnici će sudjelovati u certificiranim tečajevima hitnog ultrazvučnog (UZ) pregleda udruženja WINFOCUS (The World Interactive Network Focused On Critical UltraSound),

 Za područje velikih nesreća zdravstveni djelatnici sudjelovat će na formiranim tečajevima: Tečaj zdravstvenih mjera u slučaju velikih nesreća (MRMI Course) i Tečaj mjera u slučaju kemijskih nesreća.