O projektu

Koordinirano osposobljavanje u području hitne medicine

Pozadina

Za osiguranje optimalne hitne medicinske službe životno ugroženih pacijenata na prekograničnom području nije dovoljna samo implementacija novog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata nego je ključna i unificirana i poboljšana osposobljenost zaposlenih u mreži hitnih medicinskih službi.

Planiramo i očekujemo da će se 325 osoba zaposlenih u prekograničnim zdravstvenim institucijama osposobiti na jednakim certificiranim tečajevima primarne skrbi životno ugroženih pacijenata. Poboljšane i unificirane vještine i kompetencije zaposlenih za hitnu zdravstvenu skrb životno ugroženih stanovnika na prekograničnom području području osigurat će da se u okviru projekta unificira pristup hitnom pacijentu i ostvari optimizirani pristup u zbrinjavanju hitnih stanja koja ugrožavaju život.