O projektu

Prekogranično područje Istarske županije i Obalno-kraške regije pružateljima hitne medicinske službe predstavlja izazov kako osigurati kvalitetnu i brzu uslugu hitne medicinske službe za sve stanovnike i posjetitelje prekograničnog područja. Suradnje između zdravstvenih institucija s područja HMS-a na prekograničnom području nažalost do sada nije bilo. Potencijal za institucionalnu prekograničnu suradnju na području hitne medicinske službe neiskorišten je, te je glavni zajednički cilj projekta EMERGENCY EuroRegion uspostava trajne mreže ključnih zdravstvenih institucija s područja hitne medicinske službe na prekograničnom području. Mrežu hitnih medicinskih službi će činiti Splošna bolnišnica Izola, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Opća bolnica Pula i Reševalna služba slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola, koji su također projektni partneri.

Projekt "CJELOVIT PRISTUP POBOLJŠANJU HITNE MEDICINSKE SLUŽBE NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU" s akronimom EMERGENCY EuroRegion, kojeg je Splošna bolnišnica Izola, u suradnji s projektnim partnerima i pridruženim partnerima, pripremila u jesen 2017. godine, odobren je bio za sufinanciranje u trećem roku javnog natječaja Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020. Dvogodišnji projekt započeo je projektnim aktivnostima 1. rujna 2018. godine. U ulozi pridruženih projektnih partnera surađuju Ministarstvo za zdravje Republike Slovenije, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Območna enota Koper-Capodistria,  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Pazin, Grad Umag - Citta di Umago i Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.

Ukupni maksimalni prihvatljivi proračun projekta EMERGENCY EuroRegion iznosi 938.486,76 EUR, od čega 85% sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), a 15% predstavljaju vlastite resurse partnerskih institucija.

Dva specifična cilja projekta:

1.         zajednički protokol prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži (pročitajte više)

2.         poboljšane i unificirane kompetencije zaposlenika u mreži hitnih medicinskih službi na prekograničnom području, potrebne za rano pružanje hitne medicinske skrbi u slučaju životno ugrožavajućeg stanja (pročitajte više)