Novice

Početak provedbe pilot aktivnosti (DEMO) "PRIJEDLOGA PROTOKOLA PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA ŽIVOTINJSKIH PACIJENATA U PARTNERSKOJ MREŽI".

U srpnju 2019. godine, projektno partnerstvo EMERGENCY EuroRegion počelo je sa provedbo pilot (DEMO) aktivnostima "PRIJEDLOGA PROTOKOLA PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA ŽIVOTNO UGROŽENIH PACIJENATA U PARTNERSJOJ MREŽI.".